Eğitim Hizmetleri

Yaşayarak öğrenme programının ana teması değişimdir. Çünkü değişim meydana gelmezse insanlar gelişmemiş olur, takımlar güçlü ve kendini yönetir hale gelemez.

danismanlik

Zirveye Birlikte Kurumsal Gelişim Outdoor Eğitimi

Firmanıza bağlı birimlerden oluşan çalışanlarınız için gerçekleştirmeyi planladığınız “Zirveye Birlikte Kurumsal Gelişim Sürekli İletişim -Takım çalışması “konulu – Outdoor   konseptli çalışmamızda” Güven-Takım ruhu–İletişim ve Motivasyon” gibi konuların ağırlıklı olarak altının çizilmesine ve hatırlatılmasına destek vereceğini düşündüğümüz makro çalışma bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmuştur

Şirketimiz, müşterilerinin; çalışma ve performans kalitelerinin arttırılması, hizmet ve proseslerini değerlendirmek, doğrulamak ve rekabet   kapasitesini   arttırmak   amacıyla   hizmetler sunmaktadır. ICT TREND ACADEMY, fizibilite etüdü, sistem analizi ile ilgili müşterilerinin taleplerini karşılayabilecek düzeyde alt yapıya, kalifiye uzman kadrosuna, zengin   bilgi ve tecrübeye sahiptir. Hizmet ve çalışma adımlarınızı daha etkin ve güvenilir kılacak, kontrol, gözetim, eğitim, danışmanlık ve analiz hizmetlerimiz ile sizlere destek olmak için buradayız.

PROJENİN AMACI

Gerek yöneticiler gerekse müdür, şef ve-veya idarecilerin birbirleri arasındaki etkin iletişim, takım çalışması, vizyon oluşturma, ön yargılardan arınma, davranışsal yetkinliklerin hayata geçirilmesi, motivasyon ve işe ortak sahip çıkmanın önemini hatırlatmak, değişen ortam ve iş süreçleri koşulları altında daha fonksiyonel çalışabilmeleri için gereken bilgi ve becerileri birbirlerine destek verip, Güven duyarak geliştirmelerini sağlamak.

PROJENİN HEDEFLERİ:

Gerek yöneticiler gerekse müdür, şef, idarecilerin, etkin bir performans gösterebilmesi için gereken güç ve bağların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak

 • Karar Verme,
 • Ekip Olmak,
 • Liderlik,
 • Problem Çözmek,
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim Becerisi
 • Takımlar Halinde Çalışmak,
 • Sabır Göstermek
 • Basiretli Davranmak,
 • Oluşumcu ve Yenilikçi Davranış Geliştirmek,

EĞİTİM ÖNCESİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Ön Analiz çalışması:
ICT Trend Academy tarafından, şirketiniz ihtiyaçlarına göre hazırlanacak olan ve her bir katılımcıya verilen “Eğitim İhtiyaç Analiz” formları değerlendirilerek eğitim programının mikro dizaynı yapılandırılacaktır.

TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEMİ

İçeride ve açık havada gerçekleştirilmesi planlanan bu eğitimde kullanılacak olan genel öğretim metodolojisi “Yaşayarak Öğrenmedir”. Bu yöntem, ders veya salt teori anlatmak yerine, deneyimi kullanarak düşünce kavrayışı oluşturmak ve bilgi- becerileri aktarmak için kullanılır. “Yaşayarak Öğrenme”, öğrenen kişinin zihinsel, duygusal ve fiziksel yönlerini bütüncül bir şekilde ele aldığı için son derece etkili bir yöntemdir. Bu yöntemle bireyler değişiklikleri kabullenmeye daha açık olurlar, daha çok çabalarlar ve daha fazla çalışırlar. Son derece tatmin edici bir takım çalışması deneyimi yaşarlar.

Katılımcılar ayrıca;

 • Etkili karar alma becerilerini
 • Temel iletişim becerilerini
 • Bir takımdaki çeşitli rolleri değerlendirmeyi öğrenirler.

Daha da önemlisi, düşünme ve tartışmayı, sürekli gelişmeyi sağlayan ve devam eden bir gelişme süreci olarak kullanmayı öğrenirler. Yaşayarak öğrenme programının ana teması değişimdir. Çünkü değişim meydana gelmezse insanlar gelişmemiş olur, takımlar güçlü ve kendini yönetir hale gelemez. Bu program, yapılacakları farklı yapmak, görülecekleri farklı görmekle ilgilidir. Bu da keşfederek ve uygulayarak ortaya çıkarılabilir. Yaşayarak öğrenme programındaki kavramlardan biri de “Konfor Alanı” olarak adlandırılır. Bu kavramın ardındaki düşünce, bireylerin kendilerine rahatsızlık verecek durumlardan kaçınma eğiliminde olduklarıdır. Programın amacı ve şekli, insanları konfor alanlarından çıkarıp onları, kendileri ve diğerleri hakkında daha fazla şey öğrenmeye teşvik etmek ama bunu yaparken güvenli bir ortam oluşturmaktır. Bu eğitim sırasında kullanılan yöntemlerden bir diğeri de “Takım Dinamikleridir”. Eğitim süresince takımlar oluşturulur ve katılımcılar bu takımların içinde çalışırlar. Sorunlarla birlikte karşılaşırlar, birlikte sorunları çözerler, müşteri bazlı yönetim anlayışının duygu ve düşüncelerini paylaşırlar. Programın yapısı ve eğitmenlerin yol göstericiliği katılımcıları etkin ve olumlu takım dinamiği süreçlerinden geçiren bir deneyime dönüşür. Eğitim süresince kullanılan aktiviteler önce eğitmen tarafından takıma anlatılır, sonra takım bu çalışmayı kendi dinamikleri içinde gerçekleştirir ve eğitmenin fasilitatör rolünü üstlendiği paylaşım bölümlerinde ise çalışma sırasında neler olduğunu kendi içinde konuşur-tartışır ve paylaşır.

Aktiviteler: Bunlar, zor koşullarda problem çözmek için takım çalışmasını vurgulayan ve başarılı olmak için bireylerin birlik içinde olmasını gerektiren etkinliklerdir.

PROGRAMDA KULLANILACAK OLASI TEORİK KONULAR:

 • Yaşayarak Öğrenme Yöntemi
 • Değer Sözleşmesi
 • Konfor Alanı
 • Kazanan Takımların Yetkinlikleri
 • Takım Gelişim Döngüsü
 • Güven Basamakları
 • Takımdaki Farklılıkları Yönetmek
 • 6 Adımda İlişkiler Modeli
 • Değişim ve Değişimi Yönetebilme Becerisi
 • Takımların Üzerindeki 5 Gölge Nasıl Dengeye Dönüştürülür
 • Etkin İletişim Yöntemleri
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Amaçlar Belirleme ve Motivasyon
 • Güçlü Yönleri Keşfetmek
 • Stresle Başa Çıkmak
 • Ruhsal Dayanıklılık
 • Sanat Terapisi ile Öz Farkındalık
 • Sanatla İçsel Yolculuk ve Kaygı Kontrolü

 OLASI ANALİZLER:

 • Belbin “Takımdaki Farklı Roller” Testi
 • Insight İletişim Renkleri Testi
 • Değişim Testi

 OLASI AKTİVİTELER:

 • Kategoriler
 • Tanışma Egzersizi
 • Boru Hattı
 • Atlama Taşları
 • Takım Radarı
 • Toplu Geçiş
 • Gözü Bağlı Çokgen
 • Mayın Tarlası
 • Renk Körü
 • Tehlike Sınırı
 • Takım Karikatürleri
 • Kurumsal Sağlık İçin Yoga
 • Stratejik Oyunlar ve Film izleme

OUTDOOR EĞİTİM PROJELERİNİN;

 • %35 Teori
 • %45 Aktiviteler ve uygulamalar
 • %15 Test ve ölçüm çalışmaları
 • %5 Soru- cevap bölümü

İletişim

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Piazza AVM No:69C/222 34846
                                                                                                 Maltepe/İSTANBUL  
 • T : 0850 4660428
 • E : info@icttrendacademy.com.tr