SGK Mevzuatı Danışmanlığı

danismanlik

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında işçi-işveren, SGK-işveren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine destek sağlamak. Söz konusu ilişkilerin mevzuata uygun bir şekilde yapılandırılması konusunda görüş bildiriminde bulunmak, 

 • Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.
 • Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.
 • Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması.
 • İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi.
 • Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilmesi.
 • İşçi – işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması.
 • Sosyal sigorta, iş hukuku mevzuatı, toplu sözleşme ve sendika konularında şirketlere, işçi ve işveren sendikalarına, hukuk bürolarına danışmanlık yapılması.
 • İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması.
 • İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.
 • İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi.
 • İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık.
 • Sosyal Güvenlik ve İş mevzuatı Kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü.
 • İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü,
 • İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,
 • Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık,
 • Üst Düzey Yöneticiler ve Şirketler Arasındaki (rekabet etmeme, gizlilik, …) Koruyucu Anlaşmaların Hazırlanması ve Uygulama Sorunlarında Çözüm Ortaklığı
 • Deniz ve Basın İş Kanunu’na İlişkin Danışmanlık Hizmetleri Sunulması,
 • Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması.
 • Görev Tanımlarının Oluşturulması.
 • Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması.
 • Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması.
 • Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması.
 • Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması.
 • Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması.
 • Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması.
 • Şirket ortaklarının veya yöneticilerinin emeklilik işlemlerinin hızlandırılması
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimler

İletişim

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Piazza AVM No:69C/222 34846
                                                                                                 Maltepe/İSTANBUL  
 • T : 0850 4660428
 • E : info@icttrendacademy.com.tr