Eğitmenlerimiz & Danışmanlarımız

Güler YILMAZ

Güler YILMAZ Finans Yönetmeni, İş süreçleri Eğitmen&Danışman

Website: https://www.icttrendacademy.com.tr/

Email: guler.yilmaz@icttrendacademy.com.tr

Güler Yılmaz, 25 yıl boyunca çeşitli özel ve kamu bankalarında çalışmış, reel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın bilanço analizi, sermaye ve kredi değerlendirmesi, müşteri banka ilişkileri yönetimi konusunda görev yapmıştır. Halen özel sektör firmalarına uzmanlık alanında eğitim ve danışma hizmeti vermeye devam etmektedir. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde tamamlayan Güler Yılmaz aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezli yüksek lisans programını bitirmiştir.  Halen aynı üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde doktora eğitimine devam etmektedir.

Mali veri değerlendirme, kredi rating sistemleri oluşturma, bilanço analizi, finansal yönetim, kredi ihtiyaçlarının tespiti ve yönetimi, finansal planlama

 Yapılan Akademik Çalışmalar

  • Bankacılık Sektöründe Kalite Güvence Sistemlerinin Stratejik Başarıya Etkileri
  • Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Tezi
  • Kurumsal Performans Yönetimi ‘’’Entelektüel Sermaye Nedir? Hangi Şirketlerde Entelektüel Sermaye Değeri Daha Yüksektir?’’  Konulu Araştırma
  • Kurumsal Performans Yönetimi ‘Endüstri 4.0. ve Akıllı Fabrikalar’’ Konulu Araştırma
  • Çok sayıda kurum içi personel yetiştirme ve mesleki eğitim çalışmaları

İletişim

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Piazza AVM No:69C/222 34846
                                                                                                 Maltepe/İSTANBUL  
  • T : 0850 4660428
  • E : info@icttrendacademy.com.tr